Watch Special Crime Investigation Unit - Special 7 OVA Online Full Movie Special Crime Investigation Unit - Special 7 OVA 2020 watch online movies free in HD. You can streaming Special Crime Investigation Unit - Special 7 OVA online with PC, MOBILE, SMART TV...

How can I watch Special Crime Investigation Unit - Special 7 OVA online free?

The OVA will be focus on when Kujaku Nijou first entering group, which occurs one year before the main anime begins.

  • Release Date: 2020-01-24
  • Views: 9
  • Language: 日本語
  • Runtime: 24

Ozawa Ari

Bellemer "Ninja" Cinq

Toshiyuki Morikawa

Zeroemon "Boss" Kiryuin Sakon (voice)

Kenji Nomura

Rokusuke "Sniper" Endou (voice)

Shimono Hiro

Seiji "Rookie" Nanatsuki (voice)

Yuko Kaida

Akane "Samurai" Shikisai (voice)

Tatsuhisa Suzuki

Kujaku "Analyzer" Nijou (voice)

Kenjirou Tsuda

Shiori "Charisma" Ichinose (voice)

Hiro Shimono

Seiji "Rookie" Nanatsuki (voice)

Ari Ozawa

Bellemer "Ninja" Cinq
Write one

Sorry, no results found.